Ceny


Ceny za odborné prehliadky a odborné skúšky budú stanovené po vzájomnej dohode na základe skupiny a typu zdvíhacieho zariadenia.

Ceny za základné školenie, opakované školenie, aktualizačnú odbornú prípravu budú stanovené po vzájomnej dohode na základe typu obsluhovaného zdvíhacieho zariadenia, rozsahu školenia, počtu osôb.

Fakturačné údaje:


Ing. Miroslav Kuba
Višňové 84
013 23 Višňové

IČO: 35123176
DIČ: 1036558699

Nie som platiteľom DPH.