Revízie zdvíhacích zariadení


Vykonávam odborné prehliadky (revízie zdvíhacích zariadení) a odborné skúšky (revízne skúšky zdvíhacích zariadení) na vyhradených technických zariadeniach - zdvíhacie zariadenia, v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. § 9 odst. 1, pism. a) a vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. § 9, § 13 v rozsahu:

Aa) žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1 000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej dráhy žeriavu a dočasnej dráhy žeriavu výložníkového typu
Ab) pohyblivá pracovná plošina s motorovým pohonom a s výškou zdvihu nad 1,5 m
Ae) regálový zakladač so stanovišťom obsluhy na zakladači a jeho presuvňa
Ba) žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane
Bb) zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie
Bc2) prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo na uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického zariadenia zdvíhacieho skupiny A a skupiny B, a to zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napríklad magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a)
Bd) špeciálne zdvíhacie zariadenia s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena, a to
1. zdvíhacia rampa
2. zdvíhacia plošina
3. stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla
4. zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu
Bf) zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m
Bg) regálový zakladač bez stanovišťa obsluhy
Bi) schodiskový výťah a zvislá zdvíhacia plošina určená na používanie osobou s obmedzenou schopnosťou pohybu (invalidom)