Školenie


Vykonávam výchovu a vzdelávanie pre osoby na obsluhu vyhradených technických zariadení a viazačov bremien - zdvíhacie zariadenia - základné školenie, opakované školenie, aktualizačná odborná príprava, v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. § 7 a § 16 odst. (1), (4) a vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. § 15 a § 17 (oprávnenie vydané Národným inšpektorátom práce podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. § 27 odst. (3)):

Žeriavnik triedy A1, A2, A3

- žeriavy mostové a zdvíhadla s motorvým pohonom ovládané zo zeme s nosnosťou nad 5t (A1)
- žeriavy mostové, konzolové, portálové ovládané z koša alebo kabíny (A2)
- žeriavy mostové, konzolové, portálové so zariadením pre uchopenie bremena (A3)

Obsluha - obsluhovateľ zdvíhacích zariadení

- žeriav a zdvíhadlo ovládané zo zeme s motorovým pohonom do 5t vrátane
- prídavný výložníkový žeriav s motorovým pohonom do 5t na dopravnom prostriedku   (hydraulická ruka, žeriavové rameno)
- žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom
- zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na   zdvíhanie a prepravu bremien pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie, uchopenie
- zdvíhacia rampa, zdvíhacia plošina, zdvíhacie zariadenie na zdvíhanie vozidla, zdvíhacie čelo na   vozidle na nakládanie alebo vykládanie nákladu
- zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m
- schodiskový výťah a zvislá zdvíhacia plošina určená na používanie osobou s obmedzenou   schopnosťou pohybu (invalidom)

Vodič regálového zakladača

- regálový zakladač so stanovišťom obsluhy na zakladači a jeho presuvňa a bez stanovišťa   obsluhy

Viazač bremien
Školenie je možné vykonať vo Vašich priestoroch, školí sa pomocou projektora.